Возгоре́вся раче́нием Го́рним,/ же́стость во́льнаго юро́дства па́че всех сла́дких ми́ра предпоче́л еси́,/ отону́дуже повину́ся ти огнь,/ от его́же запале́ния град твой Юрьевец изба́вил еси́,/ и во́ды немо́кренно, я́ко по су́ху, преше́л еси́,/ и хотя́щия бы́ти предре́кл еси́,/ просла́вльшу тя та́ко Бо́гу,/ к Нему́же моля́ся и о нас,// пою́щих тя, блаже́нне Си́моне, помина́й

Кондак блж. Симону Юрьевецкому, глас 4Тропари прмц. Елисавете

Тропaрь, глaсъ №:   

Смирeніемъ дост0инство кнsжеское сокрhвши, / бGомyдраz є3лисавeто, / сугyбымъ служeніемъ мaрfы и3 марjи / хrтA почти1ла є3си2. / млcрдіемъ, терпёніемъ и3 люб0вію себE пред8wчи1стивши, / ћкw жeртва прaведнаz бGу принеслaсz є3си2. / мh же, чтyще добродётельное житіE и3 страд†ніz тво‰, / ћкw и4стинную настaвницу ўсeрднw пр0симъ тS: / с™az м§нце вели1каz кнzги1не є3лисавeто, / моли2 хrтA бGа сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7: 

Кр0тость, и3 смирeніе, и3 люб0вь / всели1вши въ дyшу свою2, / ўсeрднw послужи1ла є3си2 стрaждущымъ, / стrтотeрпице с™az кнzги1не є3лісавeто, / тaже съ вёрою претерпёла є3си2 страд†ніz и3 смeрть за хrтA, / съ м§ницею варвaрою, / съ нeюже моли2 њ всёхъ съ люб0вію почитaющихъ вaсъ.

 

Кондaкъ, глaсъ в7: 

Вели1чіе п0двига вёры кто2 повёсть: / во глубинЁ земли2, ћкw въ раи2 свётлости, / страстотeрпица вели1каz кнzги1нz є3лисавeта / со ѓгGлы во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдовашесz / и3, ўбіeніе претерпэвaющи, њ безб0жныхъ мучи1телехъ взывaше: / гDи, прости2 и5мъ грёхъ сeй, / не вёдzтъ бо что2 творsтъ. / ТоS мlтвами, хrтE б9е, / поми1луй и3 сп7си2 дyши нaшz.

Кондак - исполнение одним голосом

Кондак - исполнение хором

 

И$нъ кондaкъ, глaсъ д7: 

T слaвы цaрственныz, / взeмши кrтъ хrт0въ, / прешлA є3си2 къ слaвэ нб7eснэй, молsщисz за враги2, / и3 њбрэлA є3си2 рaдость вёчную, / с™az м§нице кнzги1не є3лісавeто, / съ варвaрою м§ницею, / тёмже моли1те њ душaхъ нaшихъ.