Взыдо́ша, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освети́ся ше́ствием твои́м,/ и гра́д Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ на́с бо д'еля, яви́лся еси́, чудотво́рец изя́щный,// преди́вный и ми́лостивый.

Свт.Николай. Кондак на перенесение мощей, глас 3.Живопись