Днeсь веснA душaмъ, занE хrт0съ t гр0ба ћкоже с0лнце возсіsвъ триднeвный, мрaчную бyрю tгнA грэхA нaшегw. того2 воспои1мъ, ћкw прослaвисz.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Цитата

Происхождение честных древ Честнаго и Животворящего Креста

Кресту́, ве́рных спасе́нию, покланя́юся,/ и те́пле облобыза́ю, и, объе́мля, вопию́:/ Дре́во всеблаже́нное Христо́во,/ ду́шу мою́ и ум просвети́, молю́ся.

Читать дальше

13 августа 2020, 16:19
Администратор

Канон прп. Антония Печерского, песнь 5, глас 2

Мона́шествующих о́браз, о́тче, и наказа́тель был еси́,/ те́мже и си́льным запреща́еши на восхище́ние не жела́ти, но па́че маломо́щныя ми́ловати./ И от сего́ просла́вился еси́, Анто́ние,/ и вели́к нарече́н учи́тель яви́лся еси́.

Читать дальше

23 июля 2020, 09:55
Администратор

Тропарь прпп. Анатолию и Анатолию Затворнику Печерским, глас 3

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние//…

Читать дальше

15 июля 2020, 14:53
Администратор

Мчч.Косма и Дамиан

Неду́гующим исцеле́ние, страсте́й избавле́ние подаю́ще безсре́бренно,/ всем предста́тели вели́цы яви́стеся, всем помо́щницы с Бо́гом,/ всем засту́пницы, Богоно́снии безсре́бреницы.

Читать дальше

13 июля 2020, 18:25
Администратор

Прпп.Сергий и Герман Валаамские, чудотворцы

Я́ко ло́зы виногра́да Христо́ва су́ще, Се́ргие и Ге́рмане,/ грозда́ми доброде́телей процве́тшии,/ вино́м Боже́ственнаго весе́лия испо́лните сердца́ на́ша.

Читать дальше

10 июля 2020, 15:07
Администратор

Икона Божией Матери Боголюбская

Прише́ствием честна́го о́браза Твоего́, Цари́це Богоро́дице,/ освяти́ла еси́ ме́сто Боголюби́мое,/ на не́мже оби́тель Свою́ от дре́вних лет сохраня́еши,/ иде́же и нас сподо́би Тебе́ пе́ти чи́стыми се́рдцы.

Читать дальше

30 июня 2020, 19:16
Администратор