Хо́диши, и слези́ши, веща́еши же, Спа́се мой, / челове́ческое показу́я Твое́ де́йство, / Боже́ственное же явля́я, воздвиза́еши Ла́заря.

Лазарева суббота